Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Rury PE
Rura PE100 RC gazowa

  SDR-17.6 SDR-11
średnica D [mm] grubość ścianki s [mm] grubość ścianki s [mm]
20 2,3 3,0
25 2,3 3,0
32 2,3 3,0
40 2,3 3,7
50 2,9 4,6
63 3,6 5,8
75 4,3 6,8
90 5,2 8,2
110 6,3 10,0

materiał: RC - RC
kolor: rury lite - kolor pomarańczowy
dłiugość rur - w kręgach:
Ø20 - 400 mb; Ø25 - 300 mb; Ø40 - 150 mb; Ø50 - 100mb; Ø63 - 100 mb; Ø75 - 50 mb; Ø90 - 50 mb; Ø110 - 50 mb

  SDR-17.6 SDR-11
średnica D [mm] grubość ścianki s [mm] grubość ścianki s [mm]
90 5,2 8,2
110 6,3 10,0
125 7,1 11,4
140 8,0 12,7
160 9,1 14,6
180 10,3 16,4
200 11,4 18,2
225 12,8 20,5
250 14,2 22,7
280 16,0 25,4
315 17,9 28,6
355 20,2 32,3
400 22,8 36,4

materiał: RC - RC
kolor: czarny + warstwa zewnętrzna koloru pomarańczopwego
dłiugość rur - w odcinkach prostych: Ø90 - Ø400 - 12 mb