Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Strony wyrażają wzajemnie zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę danych osobowych, podanych dobrowolnie w celu realizacji zamówień i zleceń, jedynie w celu ich prawidłowej realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r – RODO i przepisami krajowymi.
  2. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest firma pod nazwą ROSA Andrzej Rosłon z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 2c, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP:5341134098 (nr tel.: 22/722-36-22, adres e-mail biuro@rosa.biz.pl).
  3. Strony oświadczają, iż dane te będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany w ich siedzibach, podanych w zamówieniu bądź zleceniu. Dodatkowy obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza siedzibą Administratora a do niego należące.
  4. Każda ze stron ma prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.
  5. Każda ze stron ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r