Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Przejścia PE/Stal
Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej do gazu typu "PKAU", "PKAUI" - PE100 PE80 SDR11

SZKIC

 

WYMIARY / CENY WYKONANIE STANDARDOWE - PKAU

dn/DN dn mm e SDR11 mm Dz mm g mm H mm Hs mm Hp mm R inch. G inch.
25/20 25 3.0 26.9 3.2 1560 60 300 3/4 3/4
32/25 32 3.0 33.7 3.2 1560 60 300 1  

WYMIARY / CENY WYKONANIE STANDARDOWE - PKAUI

dn/DN dn mm e SDR11 mm Dz mm g mm H mm Hs mm Hp mm R inch. G inch.
25/20 25 3.0 26.9 3.2 1560 60 300 3/4 3/4
32/25 32 3.0 33.7 3.2 1560 60 300 1  

PRZEZNACZENIE
Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKAU oraz PKAUI (z taśmą izolującą) produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

CHARAKTERYSTYKA
Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKAU produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kolumny poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg EN 10208-2, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-81/H-74591, taśmy izolującej.

KOD PRODUKTU

XXXX XXX XXX XXX XX XX XX XX YY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. kolumna przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem mocującym bez taśmy izolującej PKAU, z taśmą izolującą PKAUI
 2. średnica zewnętrzna dn rury polietylenowej ; 025 do 032 = dn25 do dn32
 3. średnica zewnętrzna DN rury stalowej ; 020 do 025 = DN20 do DN25
 4. rodzaj polietylenu ; 080 = PE80 lub 100 = PE100
 5. szereg wymiarowy SDR rury polietylenowej ; 11 = DR11
 6. wymiar H pionowej części ; 10÷15 = 1,0÷1,5 m
 7. wymiar Hs pionowej części stalowej ; 00÷ 05 = 00÷0,5 m; 00 – min. Hs
 8. wymiar Hp pionowej części polietylenowej ; 03÷10 = 0,3÷1,0 m
 9. wykonanie z przyłączem S - mechanicznym (półśrubunek)
  GZ - gwintowym

JAK ZAMAWIAĆ

PKAU 032 025 100 11 15 00 03 S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. kolumna przyłącza domowego typu PKAU w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem mocującym
 2. średnica zewnętrzna dn rury polietylenowej ; 032 = dn32
 3. średnica zewnętrzna DN rury stalowej ; 025 = DN25
 4. rodzaj polietylenu ; 100 = PE100
 5. szereg wymiarowy SDR rury polietylenowej ; 11 = SDR11
 6. wymiar H pionowej części ; 15 = 1,5 m
 7. wymiar Hs pionowej części stalowej ; 00 – min. wymiar Hs
 8. wymiar Hp pionowej części polietylenowej ; 03 = 0,3 m
 9. wykonanie z przyłączem S - mechanicznym (półśrubunek)

WYKONANIE NIESTANDARDOWE
Istnieje możliwość wykonania kolumny przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

UPRAWNIENIA
Aprobata techniczna nr AT/2012-03-06 wydanie I/2012 wydana przez INiG. Decyzja nr UC-07-76-E/1-11 wydana przez UDT

DOKUMENTY
Krajowa deklaracja zgodności wg Dz. U. Nr 198, poz. 2041. Kopie aprobaty oraz decyzji UDT. Kopia świadectwa zatwierdzenia systemu jakości nr 1/11 wydanego przez INiG na zgodność z PED 97/23/WE w zakresie modułu H.