Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Przejścia PE/Stal
Przyłącza domowe izolowane do gazu typu "PDI" PE100 PE80 SDR11 SDR17.6

SZKIC

 

WYMIARY / CENY WYKONANIE STANDARDOWE 1,5 / 0,5

dn/DN dn mm e SDR11 mm Dz mm g mm H mm Ls mm Lp mm Do mm n szt. do mm R inch. G inch.
25/20 25 3.0 26.9 3.2 1500 500 300 75 4 14 3/4 3/4
32/25 32 3.0 33.7 3.2 1500 500 300 85 4 14 1  
40/32 40 3.7 42.4 3.2 1500 500 300 100 4 18 5/4  
50/40 50 4.6 48.3 3.2 1500 500 300 110 4 18 6/4  
63/50 63 5.8 60.3 3.2 1500 500 200 125 4 18 2  
75/65 75 6.8 76.1 3.6 1500 500 300 145 4 18    
90/80 90 8.2 88.9 3.6 1500 500 300 160 8 18    
110/100 110 10.0 108.0/114.3 3.6 1500 500 300 180 8 18    
125/100 125 11.4 108.0/114.3 3.6 1500 500 300 180 8 18    
140/125 140 12.7 133.0 4.0 1500 500 300 210 8 18    
160/150 160 14.6 159.0/168.3 5.6 1500 500 300 240 8 22    
                         
25/20 25 3.0 26.9 3.2 1500 1500 300 75 4 14 3/4 3/4
32/25 32 3.0 33.7 3.2 1500 1500 300 85 4 14 1  
40/32 40 3.7 42.4 3.2 1500 1500 300 100 4 18 5/4  
50/40 50 4.6 48.3 3.2 1500 1500 300 110 4 18 6/4  
63/50 63 5.8 60.3 3.2 1500 1500 200 125 4 18 2  
75/65 75 6.8 76.1 3.6 1500 1500 300 145 4 18    
90/80 90 8.2 88.9 3.6 1500 1500 300 160 8 18    
110/100 110 10.0 108.0/114.3 3.6 1500 1500 300 180 8 18    
125/100 125 11.4 108.0/114.3 3.6 1500 1500 300 180 8 18    
140/125 140 12.7 133.0 4.0 1500 1500 300 210 8 18    
160/150 160 14.6 159.0/168.3 5.6 1500 1500 300 240 8 22    

PRZEZNACZENIE
Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

CHARAKTERYSTYKA
Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg EN 10208-2, rury polietylenowe wg EN 1555-2, płaskie kołnierze stalowe (wykonanie standardowe PDI) lub szyjkowe wg EN 1092-2, kolana hamburskie wg DIN 2605, taśmy izolujące klasy B30, C30 wg EN 12068.

KOD PRODUKTU

PDI XXX XXX XXX XX XX XX XX YY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. przyłącze domowe typu PDI zabezpieczone primerem oraz izolowane podwójną taśmą w klasie izolacji B30 lub C30
 2. średnica zewnętrzna dn rury polietylenowej ; 025÷160 = dn25÷dn160
 3. średnica nominalna DN rury stalowej ; 020÷150 = DN20÷DN150
 4. rodzaj polietylenu ; 080 = PE80 lub 100 = PE100
 5. szereg wymiarowy SDR rury polietylenowej ; 11 = SDR11 lub 17 = SDR17.6
 6. wymiar H pionowej części stalowej ; 05÷20 = 0,5÷2,0 m
 7. wymiar Ls poziomej części stalowej ; 05 ÷20 = 0,5÷2,0 m
 8. wymiar Lp poziomej części polietylenowej ; 03÷10 = 0,3÷1,0 m
 9. wykonanie z przyłączem S – mechanicznym (półśrubunek)
  GZ - gwintowym
  K - kołnierzowym

JAK ZAMAWIAĆ

PDI 032 025 100 11 15 05 03 GZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. przyłącze domowe typu PDI zabezpieczone primerem oraz izolowane podwójną taśmą w klasie izolacji B30 lub C30
 2. średnica zewnętrzna dn rury polietylenowej ; 032 = dn32
 3. średnica nominalna DN rury stalowej ; 025 = DN25
 4. rodzaj polietylenu PE100
 5. szereg wymiarowy SDR11 rury polietylenowej
 6. wymiar H pionowej części stalowej ; 15 = 1,5 m
 7. wymiar Ls poziomej części stalowej ; 05 = 0,5 m
 8. wymiar Lp poziomej części polietylenowej ; 03 = 0,3 m
 9. wykonanie z przyłączem GZ - gwintowym

UPRAWNIENIA
Aprobata techniczna nr AT/2012-03-06 wydanie I/2012 wydana przez INiG do dn/DN 63/50. Decyzja nr UC-07-76-E/1-11 wydana przez UDT.

DOKUMENTY
Krajowa deklaracja zgodności wg Dz. U. Nr 198, poz. 2041. Kopie aprobaty oraz decyzji UDT. Kopia świadectwa zatwierdzenia systemu jakości nr 1/11 wydanego przez INiG na zgodność z PED 97/23/WE w zakresie modułu H.