Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Przejścia PE/Stal
Połączenia PE/STAL do gazu typu "PSK" z przyłączem kołnierzowym
PE100 PE80 SDR11 SDR17.6

SZKIC

 

WYMIARY / CENY WYKONANIE STANDARDOWE

dn/DN dn mm e SDR11 mm e SDR17.6 mm Dz mm g mm Lp mm Ls mm L mm Lp mm Ls mm L mm
20/15 20 3.0 - 21.3 3.2 65 4 14 300 30 370
25/20 25 3.0 - 26.9 3.2 75 4 14 300 30 370
32/25 32 3.0 - 33.7 3.2 85 4 14 300 30 370
40/32 40 3.7 - 42.4 3.2 100 4 18 300 30 370
50/40 50 4.6 - 48.3 3.2 110 4 18 300 30 370
63/50 63 5.8 - 60.3 3.2 125 4 18 300 50 400
75/65 75 6.8 4.3 76.1 3.6 145 4 18 300 60 420
90/80 90 8.2 5.2 88.9 4.0 160 8 18 300 85 485
110/100 110 10.0 6.3 108.0/114.3 4.0 180 8 18 300 85 485
125/100 125 11.4 7.1 108.0/114.3 4.0 180 8 18 300 85 485
140/100 140 12.7 8.0 108.0/114.3 4.0 180 8 18 300 85 485
140/125 140 12.7 8.0 133.0 5.6 210 8 18 300 85 485
160/150 160 14.6 9.1 159.0/168.3 5.6 240 8 22 300 120 580
180/150 180 16.4 10.3 159.0/168.3 5.6 240 8 22 300 120 620
200/150 200 18.2 11.4 159.0/168.3 5.6 240 8 22 300 120 610
200/200 200 18.2 11.4 219.1 6.3 295 12 22 300 0 500
225/200 225 20.5 12.8 219.1 6.3 295 12 22 300 140 630
250/200 250 22.7 14.2 219.1 6.3 295 12 22 300 140 650
250/250 250 22.7 14.2 273.0 6.3 355 12 26 300 0 510
280/200 280 25.4 15.9 219.1 6.3 295 12 22 300 140 650
280/250 280 25.4 15.9 273.0 6.3 355 12 26 2 300 140 650
315/250 315 28.6 17.9 273.0 6.3 355 12 26 300 200 750
315/300 315 28.6 17.9 323.9 7.1 410 12 26 300 0 550
355/300 355 32.3 20.2 323.9 7.1 410 12 26 300 200 750
355/350 355 32.3 20.2 355.6 7.1 470 16 26 300 0 550
400/350 400 36.4 22.8 355.6 7.1 470 16 26 300 200 750
400/400 400 36.4 22.8 406.4 12.5 525 16 30 300 0 550
450/400 450 40.9 25.6 406.4 12.5 525 16 30 300 200 800
450/450 450 40.9 25.6 457.0 12.5 585 20 30 300 0 600
500/400 500 45.5 28.4 406.4 12.5 525 16 30 400 200 900
500/450 500 45.5 28.4 457.0 12.5 585 20 30 400 200 900
500/500 500 45.5 28.4 508.0 12.5 650 20 30 400 0 700
560/500 560 50.9 31.9 508.0 12.5 650 20 30 400 200 700
630/500 630 57.3 35.8 508.0 12.5 650 20 30 400 200 700

PRZEZNACZENIE
Połączenia PE/Stal typu PSK produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, SDR11) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

CHARAKTERYSTYKA
Połączenia PE/Stal typu PSK z kołnierzem PN16 produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Połączenia PE/Stal poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg EN 10208-2, kołnierze stalowe płaskie (wykonanie standardowe PSK) lub szyjkowe wg EN-1092-1, rury polietylenowe wg EN 1555-2.

KOD PRODUKTU

PSK XXX XXD XXX XX XX XX YY
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. połączenie PE/Stal do gazu typu PSK
 2. średnica zewnętrzna dn rury polietylenowej ; 020 ¸ 630 = dn20 ¸ dn630
 3. średnica nominalna DN kołnierza stalowego ; 015 ¸ 550 = DN15 ¸ DN500
 4. rodzaj polietylenu ; 080 = PE80 lub 100 = PE100
 5. szereg wymiarowy SDR rury polietylenowej ; 11 = SDR11 lub 17 = SDR17.6
 6. wymiar Lp części polietylenowej ; 03 ¸ 10 = 0,3 ¸ 1,0 m
 7. wymiar Ls części stalowej ; 00 ¸ 10 = 0,0 ¸ 1,0 m; 00 = brak Ls – kołnierz przysp. do tulei
 8. rodzaj powłoki antykorozyjnej OC – cynkowana galwanicznie
  ML - malowana

JAK ZAMAWIAĆ

PSK 032 025 100 11 03 03 OC
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. połączenie PE/Stal do gazu typu PSK
 2. średnica zewnętrzna dn rury polietylenowej ; 032 = dn32
 3. średnica nominalna DN kołnierza stalowego ; 025 = DN25
 4. rodzaj polietylenu PE100
 5. szereg wymiarowy SDR11 rury polietylenowej
 6. wymiar Lp części polietylenowej ; 03 = 0,3 m
 7. wymiar Ls części stalowej ; 03 = 0,3 m
 8. ocynkowana powłoka antykorozyjna

WYKONANIE NIESTANDARDOWE

Istnieje możliwość wykonania połączenia PE/Stal o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie

UPRAWNIENIA
Aprobata techniczna nr AT/05-015b/96 wydanie V / 2009 wydana przez INiG Certyfikat zgodności nr 5/10 z Dz. U. Nr 198, poz. 2041 wydany przez INiG Decyzja nr UC-07-76-E/1-11 wydana przez UDT.

DOKUMENTY
Krajowa deklaracja zgodności wg Dz. U. Nr 198, poz. 2041 Kopie aprobaty, certyfikatu oraz decyzji UDT Kopia świadectwa zatwierdzenia systemu jakości nr 1/11 wydanego przez INiG na zgodność z PED 97/23/WE w zakresie modułu H.