Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Hydrant nadziemny VAG NOVA 284
PN 16 - DN 80...100

Cechy wyrobu i jego zalety
 • Z odcięciem podwójnym i miejscem ustalonego złamania, Forma AUD wg EN 1074-6
 • Z przyłączem kołnierzowym wg EN 1092-2
 • Ryglowanie zabezpieczające wyposażenia wewnętrznego
 • Samoczynne opróżnianie i zabezpieczenie przed wypływem ciśnieniowym
 • Uszczelnienie wrzeciona przy pomocy O-ringów w nasadzie łożyskowej
 • Możliwość dowolnego obrotu górnej kolumny hydrantu dzięki luźnemu połączeniu kołnierzowemu.
 • Z dwoma przyłączami górnymi "B"
 • Patentowana, zintegrowana uszczelka wielofunkcyjna w króćcu przyłączeniowym, ułatwiający montaż
Materiały
 • Grzybek zaworu: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) nawulkanizowany całkowicie gumą EPDM
 • Nasada łożyskowa: mosiądz
 • Tuleja siedliska: mosiądz
 • Kolumna dolna: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)
 • Kolumna górna: żeliwo sferoidalne EN-JS 1050 (GGG-50)
 • Głowica hydrantu: żeliwo sferoidalne EN-JS 1050 (GGG-50)
 • Głowica: stop aluminium odporny na korozję
 • Króćce kłowe (wylotowe) A i B z odpornego na korozje stopu aluminium
 • Nakrętka wrzeciona: mosiądz
Ochrona korozyjna
 • Kolumna górna: wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe - na zewnątrz dodatkowe pokrycie lakierem akrylowym odpornym na promienie UV
 • Kolumna dolna: wewnątrz emalia pełna, z zewnątrz emalia podkładowa i dodatkowo lakier akrylowy
 • Głowica hydrantu: wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe - na zewnątrz dodatkowe pokrycie lakierem akrylowym odpornym na promienie UV
Warianty wykonania
 • Wykonanie standardowe jak opisano
 • DN 100 z 2 wylotami górnymi B oraz 1 wylotem dolnym A
 • Końcówka bosa DN 80 dla VAG BAIO®plus
Zakres stosowania
 • Zabudowa ziemna
Próby odbiorcze i dopuszczenia
 • PPróby odbiorcze wg EN 12266 (DIN 3230 cz.4)
 • Sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW
 • Elastomery dopuszczone wg W 270
Akcesoria
 • Klucz do obsługi A
 • Klucz do obsługi B
 • Kamień sączkowy DN 80
 • Kamień sączkowy DN 100
 • Kształtka N (GGG) DN 80
 • Kształtka N (GGG) DN 100
Dane dot. pracy
 • Wydajność przepływu:
  • DN 80: 2 wyloty B - wydajność kv 140 m3/h
  • DN 100: 2 x wylot B - kv 210 m3/h
  • DN 100: 1 x wylot A - kv 290 m3/h
Wskazówka
Grubość nakrycia rozumie się odległość od górnej krawędzi rury do poziomu jezdni

Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje: KAT-B 1613

Zakresy stosowania
DN PN Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar] Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy objętych [°C]
80...100 16 16 50
Próby ciśnieniowe wg EN 12266
Próba ciśnieniowa korpusu wodą [bar] Próba ciśnieniowa zamknięcia wodą [bar]
24 17,6
Rysunek

PN16

DN 80 80 80 100 100 100 100
wylot A - - - - - 1 1
Nakrycie rury [m] 1,00 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50
h1 [mm] 1915 2165 2415 2165 2415 2165 2415
h2 [mm] 1035 1035 1035 1040 1040 1040 1040
h3 [mm] 775 775 775 775 775 775 775
h4 [mm] - - - - - 450 450
ø [mm] 160 160 160 160 180 180 180
Ciężar ok. [kg] 80,00 86,00 92,00 105,00 112,00 106,00 113,00
Objętość [mm] 1915 x 400 x 330 2165 x 400 x 330 2415 x 400 x 330 2165 x 400 x 330 2415 x 400 x 330 2165 x 400 x 330 2415 x 400 x 330